วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์5 days ago
น้องๆ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สามารถขอรับรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงรับ Email ของมหาวิทยาลัย ได้ที่
http://application.rmutsb.ac.th/app/training_std/
👉คู่มือการใช้งาน
http://application.rmutsb.ac.th/app/training_std/usernameAD.pdf
👉ลงทะเบียนอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 คลิก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoZu4DzOh3pdh1ggmnMhS6C5H-Ny5e6CRSpKY6BxFUWXvwXQ/viewform

#สวส #ราชมงคลสุวรรณภูมิ
https://arit.rmutsb.ac.th/
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส3 months ago
กำลังเปิดรับสมัครนศ.ใหม่ รอบรับตรงทั่วไป วันที่ 4-16 เม.ย.2562
วิศวกรรมไฟฟ้าหลักสูตรเทียบโอน(รับผู้จบ ปวส.) ภาคสมทบ แผน ข.(ไม่มีสหกิจศึกษา) เวลาเรียน 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
ที่ศูนย์สุพรรณบุรี ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี โทร 035-434014
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส10 months ago
ขอแสดงความยินดี
ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
#วิศวกรรมไฟฟ้า
#ปีการศึกษา2560
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์12 months ago
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)
http://register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news201806260806209
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์12 months ago
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ งานวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการ“สังเคราะห์นักวิจัยดีเด่นในแต่ละแขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรรินทร์ น่วมทิม บรรยายเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาการสังเคราะห์นักวิจัยดีเด่นในแต่ละแขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ และกลุ่มปฏิบัติการสังเคราะห์นักวิจัยดีเด่นแต่ละแขนงเพื่อประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส
วิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรสวิศวกรรมไฟฟ้าสุพรรณบุรี-มทรส ได้แชร์โพสต์1 year ago
แก้ไขกำหนดการที่ถูกต้อง ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561